Obvodný úrad životného prostredia

Čadca

Horná č. 2483

022 01 Čadca              

                                               

Podnet na poškodzovanie životného prostredia


Obecný úrad Trnavá Hora

                                                                                  Ing. Ján Harman - starosta

                                                                                  Trnavá Hora 229

                                                                                  966 11 Trnavá Hora 

                                                                                 

Správne konanie vo veci výrubu brehového porastu pri rieke Hron - námietka


Pripomienky k návrhu ,,Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2014

 


Stanovy občianského združenia na ochranu vodných tokov - Rieka.

Rieka – združenie na ochranu vodných tokov založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

„Vráťme vode život a ľudí k riekam“ - Február 2013